Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2017

undervalued
0136 810f

May 13 2017

undervalued
5335 5d33
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajnna jnna
undervalued
8262 ec4b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
undervalued
7511 97d9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaciarka ciarka

April 20 2017

undervalued

March 22 2017

undervalued
2806 be36 500
Reposted fromerial erial viamyzone myzone

March 20 2017

undervalued
4147 116d 500
Reposted fromkotowate kotowate viavennecto vennecto
undervalued
9915 c965 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
undervalued
1916 f237
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi
0568 e32d 500

March 08 2017

4329 6294
Reposted frommaive maive viaBloodMoon BloodMoon
undervalued
5842 9751
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianontrivial nontrivial
undervalued
3408 2238

July 09 2015

undervalued

June 24 2015

undervalued

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viachica chica
undervalued
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z Tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromSandria Sandria viacarre carre
undervalued
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viatedibea tedibea

June 22 2015

undervalued
Powinnam już iść spać, bo mi się w głowie pierdoli od przemyśleń.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakarr4mba karr4mba

June 19 2015

undervalued
2833 b5b3
Reposted frommartynkowa martynkowa viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl