Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2015

undervalued
Jestem jeszcze trochę zakochana resztkami bezsensownej miłości i jest mi tak cholernie smutno teraz.
— J. L. Wiśniewski "Samotność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
undervalued
undervalued
0466 4c02

April 25 2015

undervalued
9933 7807
Reposted fromcaraseen caraseen viaprzytulmnie przytulmnie
undervalued
Nauczył mnie na przykład, że należy ulegać swoim pragnieniom wtedy, kiedy nadchodzą, i nic nie odkładać na później.
— J. L. Wiśniewski "Samotność w sieci"
undervalued
3289 6aeb 500
Reposted fromasic asic vianieklam nieklam
undervalued
Raz było gorzej. Raz lepiej. Zawsze mogło przyjść najgorsze. Nigdy nie było dobrze.
Reposted frombanshe banshe

April 21 2015

undervalued
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w  dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie.   Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
Reposted frompannakreatura pannakreatura viaespera espera

April 16 2015

undervalued
undervalued
undervalued
6899 753e
Reposted frompannakreatura pannakreatura viawrazliwa wrazliwa

April 13 2015

undervalued
3516 8680
Reposted fromcalifornia-love california-love viakotfica kotfica
undervalued
3675 9ccb
Reposted fromolass olass viaNoCinderella NoCinderella
undervalued
6654 00bd
Reposted fromnoniewiem noniewiem
undervalued
5502 bf75
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazonakmicica zonakmicica

March 26 2015

undervalued
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viatastewords tastewords

March 24 2015

undervalued
3390 a8ca
Reposted fromJamesEvans JamesEvans
undervalued
0678 81b7 500
undervalued
7087 ea3a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianowaay nowaay

March 23 2015

undervalued
6003 4400 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaiamawinrar iamawinrar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl