Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2015

undervalued
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viadotkliwie dotkliwie

June 11 2015

undervalued
Reposted from1911 1911 viamadlenaa madlenaa
undervalued
Reposted fromweightless weightless viasilverrr silverrr
undervalued
6295 6a7e
Reposted fromlittlefool littlefool viaguniaaaaaa guniaaaaaa
undervalued
3718 d0be 500
Reposted from1923 1923 viatosiaa tosiaa

June 10 2015

undervalued
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viaBaraszka Baraszka
undervalued

June 09 2015

9213 2927 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaZofijaaa Zofijaaa
undervalued
7054 9f8b 500
Reposted fromrol rol viamisspandora misspandora
undervalued
undervalued
3213 88e8 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamisspandora misspandora

June 08 2015

undervalued
To, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromjestemaga jestemaga viamisspandora misspandora
undervalued
9949 948a
Reposted fromiamstrong iamstrong viamisspandora misspandora

May 26 2015

undervalued
7290 a727
7664 0707 500
Reposted fromLauderdak Lauderdak viaamericano americano

May 14 2015

undervalued
5542 981f
Reposted fromrevalie revalie vianieradze nieradze

May 06 2015

undervalued
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viaZlaKobieta ZlaKobieta

April 28 2015

undervalued

April 26 2015

undervalued
Jestem jeszcze trochę zakochana resztkami bezsensownej miłości i jest mi tak cholernie smutno teraz.
— J. L. Wiśniewski "Samotność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl